Schade door bomen 

Bomen kunnen door tak- of stambreuk schade veroorzaken. Ook wortelingroei kan schade geven. Een schadelijdende partij kan proberen die schade te verhalen. Heeft een organisatie, gemeente of provincie echter voldoende zorg aan zijn bomen besteedt, dan is zij niet aansprakelijk. Cobra groenjuristen kan u voorlichten over uw zorgplichten en de wijze waarop u een schadeclaim moet afhandelen. Stel uw vragen aan onze boomjuriste mr. A.V.K. Goudzwaard en zie ook de onderstaande onderwerpen:

terug