Schade aan bomen 

Bomen zijn veel geld waard. Een waarde die gemeenten ook weer terug willen zien als sprake is van illegale kap of vernieling van een boom. De juiste manier van taxeren van bomen is het meest gewaarborgd door Registertaxateurs-VRT die tevens aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

Taxatie

De berekeningsgrondslag voor schade aan bomen gebeurt veelal op grond van de meest recente richtlijnen van de NVTB. Denk bij de schade ook aan de grotere kosten van toekomstig onderhoud en beheer. Maar ook van te verwachten onderzoeken in de toekomst. Bij bomen met aangetoonde graafschade zal bijvoorbeeld in de toekomst mogelijk stabiliteitsonderzoek (boomtrekproef) moeten plaatsvinden. Het is dan wel zaak deze onderzoekskosten tijdig te claimen. Meer weten over schadetaxatie? Klik dan hier.

Taxatiemethode en rechtspraak

Het afhandelen van de schade kan lastig zijn. Verzekeraars willen soms de taxatiemethode afwijzen als zijnde niet concreet genoeg. Concrete schadeberekening wil zeggen dat de kosten bekerend worden die nodig zijn om bomen in de oude staat te herstellen. Dit zal vaak echter niet mogelijk zijn. Rechtspraak toont aan dat voor schade aan bomen ook de ‘abstracte’ methode mag worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de methode zoals de richtlijn NVTB deze aangeeft.

Boomschadetaxatieservice

Samen met de collega's van Cobra boomadviseurs bv komt Cobra groenjuristen de boombeheerder tegemoet. Cobra's boomschadetaxatieservice ontzorgt de boombeheerder naar wens geheel of gedeeltelijk bij het taxeren van de schade en/of de claimafwikkeling. Meer weten? Neem dan contact op met Joost Verhagen.

Boomschade binnen contract

Wordt de schade aan de bomen veroorzaakt door een aannemer waar men een overeenkomst mee heeft, dan is het zaak het bestek en het contract na te kijken. Vaak staat daar in dat schade aan bomen verrekend worden op de eindafrekening. Het vermelden van boetes in contracten ‘opvoedend’ werken.

Ruilverkaveling

Bijzonder is dat bij ruilverkavelingszaken op grond van rechtspraak geen gebruik mag worden gemaakt van de richtlijnen NVTB voor de keuze van taxeren. Dan moet getaxeerd worden aan de hand van de houtprijs.

terug