Ontheffing et cetera 

Uitvoer van projecten waar bomen bij betrokken zijn is geen sinecure. Lopende een project blijkt vaak dat er meer ‘toestemmingen’ nodig zijn dan van te voren gedacht. Bomen kunnen in bepaalde gevallen wel door vier of vijf toestemmingstelsels zijn beschermd. Soms zelfs ten onrechte. Laat u zich hierdoor als organisatie niet verrassen. Vooral ruimtelijke werkzaamheden in het licht van de Flora- en faunawet vragen een gedegen voorbereiding. Cobra groenjuristen kan u hierbij van dienst zijn. Onze boomjurist mr. A.V.K. Goudzwaard heeft al diverse opdrachtgevers bijgestaan in vaak lastige uitvoeringsprojecten.

 

Voorbeelden

Voorbeelden van toestemmingstelsels die te maken hebben met bomen:

  • Boswet: meldings- en herplantplicht, mogelijk ontheffing herplantplicht
  • Flora- en faunawet: vrijstelling (gedragscode) of ontheffing
  • Natuurbeschermingswet 1998: vergunning
  • APV of Bomenverordening: omgevingsvergunning voor vellen van houtopstand
  • Monumentenwet 1988: omgevingsvergunning voor het wijzigingen van een monument
  • Bestemmingsplannen: omgevingsvergunning voor aanleg van werk i.v.m. vellen en/of rooien
terug