Juridische quickscan 

Papier is geduldig. Teksten kunnen echter complex zijn en verstrekkende gevolgen hebben. Vooral als het gaat om afspraken, voorwaarden en toezeggingen rond bomen. Bedenk daarbij dat bomen zelden alleen staan, maar vaak in grotere structuren. Afspraken met één partij kunnen een vervelende precedentwerking naar in de omgeving liggende bomen geven. Cobra groenjuristen kan u hierbij van dienst zijn. Vaak geen overbodige luxe: een ‘juridische’ quickscan op uw teksten uitgevoerd door onze boomjurist mr. A.V.K. Goudzwaard. Denk daarbij ook aan de mogelijkheid om de gemeentelijke APV of Bomenverordening aan een juridische quickscan te onderwerpen.  

Maar ook de volgende onderwerpen:

  • kapbeleid
  • kapbeoordelingscriteria
  • overeenkomsten zoals beheerovereenkomst, bruikleenovereenkomst, huurovereenkomst, VTA-overeenkomst, overeenkomst met kwalitatieve verplichting, overeenkomst met opstalrecht, vaststellingsovereenkomst
terug