Bodemvochtmonitoring 

Als u het grondwater gaat bemalen, bestaat er een kans dat bomen die daar afhankelijk van zijn, verdrogen. Met bodemvochtmonitoring voorkomt u dat. Bij de bomen wordt dan een vochtmeter geplaatst. Het verloop van het grondwater wordt gevolgd. Worden bovenwaarden overschreden, dan worden wij direct gealarmeerd en grijpen we in. Wij meten de geleidbaarheid (EC-waarde), bodemtemperatuur en de hoeveelheid neerslag. Dit is een volledig geautomatiseerd proces, waarvan u hier per project de resultaten ziet.

Naar projecten

terug