Project in kaart 

Een goed projectverloop begint bij een goede basis en voor veel projecten is die basis het kaartmateriaal. Maar juist hieraan ontbreekt het vaak. Welke informatie is al bekend van het project, en belangrijker nog: welke informatie ontbreekt? En wat is de kwaliteit van het aanwezige materiaal?

Wij kunnen u voorzien van volledig en nauwkeurig kaartmateriaal. Hiervoor karteren wij uw project met onze 3D-omgevingsscanner. De gegevens worden 3D ingemeten, dus ook de hoogtes (z-waarde). De kaarten ontsluiten wij online via Cobra 360Kaartviewer.

Wilt u nog extra onderdelen in het projectgebied laten inmeten? Geen probleem, de 3D-omgevingsscanner meet in één werkgang alle objecten in het projectgebied in. Wij kunnen dus ook achteraf nog eenvoudig en voordelig aanvullende gegevens verwerken. 

Wij karteren volgens de BGT standaard.

terug