Grondradar 

Waar zitten de boomwortels? Op welke diepte? Waar kunnen we graven en hoeveel graafschade is er ontstaan? Maar ook; wsaar zitten kabels en leidingen, drainage of beregingsbuizen? Cobra's grondradar brengt op een non-destructieve manier de kwaliteit en vorm van materialen in de bodem in beeld. Dat kunnen wortels zijn, maar ook leidingen en bodemlagen. De grondradar 'kijkt' ook onder asfaltverharding. En door de resultaten in Cobra 360+ KaartViewer te voegen, wordt meteen duidelijk waar de wortels zich bevinden! Omdat grondradar niet onder alle omstandigheden is in te zetten hebben wij hier de voorwaarden voor een succesvol grondradaronderzoek beschreven.

 

Boomwortels, kabels en leidingen

Onderstaande foto is een schermafbeelding van Cobra 360+ Publisher waarbij in de panoramafoto's, die gemaakt zijn met onze 3D-omgevingsscanner, de grondradarbeelden en de ligging van kabels en leidingen zijn afgebeeld.

 

Boomwortels en kademuur

De radarbeelden op onderstaande afbeelding geven de wortelkluit in verticale richting aan. Deze beelden zijn gebruikt om de belasting van bomen op een kademuur in Den Haag te berekenen. De kleuren geven de bewortelingsintensiteit weer ter hoogte van de kademuur. De kleuren paars en rood geven zeer intesief doorwortelde gebieden weer.

 

Boomwortels onder asfalt

Hieronder kunt u kijken naar een slideshow waarbij het bovenaanzicht van de wortelkluit in vijf slides van 30, 60, 90, 120, 150 en 190 cm diepte achter elkaar worden getoond. Deze beelden zijn gemaakt van bomen die staan in een asfaltverharding, waarbij de diepteligging en spreiding van de wortels bepaald moest worden. De slides maken duidelijk dat er onder het asfalt geen noemenswaardige beworteling aanwezig is.

terug