Digitale terreinmodellen 

De gedetailleerde puntenwolk die wij met de 3D-omgevingsscanner verzamelen, leent zich uitstekend voor het opstellen van digitale terreinmodellen (DTM). Hiervoor maken wij gebruik van gespecialiseerde software om alle objecten boven op de grond te verwijderen. Zo houden we alleen het grondvlak over. Op basis hiervan maken wij een DTM.

Wij kunnen u het DTM aanleveren als Triangular Irregular Network (TIN). Dit is een driedimensionaal bestand waarin driehoeken de punten verbinden die een sterk verband hebben. Ook kunnen wij een hoogtekaart met isohypsen aanleveren. Deze vorm leent zich uitstekend om in tweedimensionale  (beheer-)kaarten te verwerken.

Terug

 

 

 
 

 

terug