Ontheffing Wet natuurbescherming 

Wij verzorgen voor u een ontheffingsaanvraag of vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. Ook voor uw omgevingsvergunning. Wij nemen u graag werk uit handen! Allereerst beoordelen we op basis van uw informatie of een ontheffing of vergunning wel nodig is. Want in veel gevallen is met het toepassen van mitigerende of compenserende maatregelen een ontheffing niet nodig. Als u ons machtigt, verzorgen wij ook alle correspondentie rondom de aanvraag. 

terug