Ontheffing en vergunning 

Wij nemen u graag werk uit handen! Zo ook bij het aanvragen van ontheffingen en vergunningen. Denk bijvoorbeeld aan een ontheffingsaanvraag of een vergunning voor de Wet natuurbescherming. Ook voor uw omgevingsvergunning leveren wij de juiste input of beoordelen wij of ingediende stukken compleet en juist zijn. Maar is een aanvraag wel nodig? In veel gevallen is het treffen van mitigerende of compenserende maatregelen al voldoende. Wij adviseren u graag wat in uw geval een passende aanpak is. Mocht een aanvraag wel nodig zijn, dan kunt u ons machtigen het gehele traject te verzorgen. 

 

Onze diensten

terug