Vleermuisonderzoek 

Vleermuisonderzoek voeren wij uit volgens het meest recente vleermuisprotocol. Het protocol biedt richtlijnen voor het effectief en efficiënt vaststellen van de functies van gebieden voor vleermuizen en de beste perioden voor inventarisaties. Meestal is daardoor geen aanvullend inventarisatieonderzoek nodigen wordt onnodige vertragingen voorkomen. Wij onderzoeken:

  • migratiefuncties zoals vlieg- en migratieroutes
  • foerageerfuncties
  • verblijfsfuncties zoals winter-, zomer- en paarverblijven

 

Inventarisatie en analyse

Wij inventariseren vleermuizen door zichtwaarnemingen en door geluidsopnames met onze batdetector Petterson D240X. Wij analyseren de opnames met het programma Batsound. Voor onderzoek naar zomerverblijfplaatsen van vleermuizen in holtes van bijvoorbeeld bomen, bruggen of spouwmuren gebruiken wij onze hoogtecamera.

terug