Verspreidingsonderzoek 

Om inzicht te krijgen hoe soorten verspreid zijn over een bepaald gebied, kunnen wij een verspreidingsonderzoek uitvoeren. Dit onderzoek is gericht op specifieke soortgroepen. Wij voeren het onderzoek uit met behulp van waarnemingen in het veld. Hiervoor gebruiken wij de beschikbare veldhandleidingen van RAVON, SOVON, Vlinderstichting en de Zoogdiervereniging. 

terug