Nader ecologisch onderzoek 

Worden binnen het plangebied streng beschermde soorten verwacht? En zijn op basis van vooronderzoek negatieve effecten op deze beschermde soorten niet uit te sluiten? Omdat niet duidelijk is hoe en door welke populaties het plangebied wordt gebruikt? Dan moet specialistisch onderzoek worden uitgevoerd. Tijdens onze quickscan Natuur proberen wij al te beoordelen wat de mogelijke gevolgen zijn. Maar soms is dit niet of beperkt mogelijk, bijvoorbeeld als het veldbezoek in de winter heeft plaatsgevonden. Dan zijn de meeste planten afgestorven en zijn vleermuizen elders in winterrust. Het soort vervolgonderzoek hangt samen met de soorten die wij verwachten aan te treffen en met de omgeving.

Onze diensten

terug