Compensatie 

Compenserende maatregelen zijn vooral van toepassing wanneer ingrepen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) worden uitgevoerd. Wij hanteren hiervoor de Spelregels EHS. Meer informatie hierover vindt u op

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/08/20/spelregels-ehs.html

terug