Mitigatie en compensatie 

Schade aan (beschermde) planten, dieren of hun verblijfplaatsen kan voorkomen, beperkt of hersteld worden. Hoe? Met een aangepaste werkwijze, een andere werkperiode of het treffen van beschermende maatregelen. Een ontheffingsaanvraag is dan in veel gevallen niet nodig. Wij zijn uw hulp bij het vaststellen van:

* mitigerende maatregelen

*compenserende maatregelen

terug