Uitvoering 

Worden binnen het plangebied streng beschermde soorten verwacht? En zijn op basis van vooronderzoek negatieve effecten op deze beschermde soorten niet uit te sluiten? Is niet duidelijk is hoe en door welke populaties het plangebied gebruikt wordt? En wat zijn essentiële functies voor beschermde soorten? Dat vraagt om specialistisch onderzoek, zoals:

terug