Gedragscodes 

Voor beheer en onderhoud aan gemeentelijke groenvoorzieningen kan gebruik worden gemaakt van de gedragscode Bestendig Beheer Groenvoorzieningen. De gedragscode geeft aan hoe er met deze soorten omgegaan moet worden en of er beschermende maatregelen getroffen moeten worden tijdens het werk. Als u gebruikmaakt van deze gedragscode geldt voor bepaalde soorten uit de Wet natuurbescherming een vrijstelling. Een ontheffing is dan niet nodig. Onze medewerkers zijn gecertificeerd op niveau 3 (beleidsmedewerker) om u te helpen bij het implementeren van deze gedragscode. Als eerste stap kunnen wij vooraf in kaart brengen welke beschermde soorten er binnen uw gemeente voorkomen.

Hier vindt u een overzicht goedgekeurde gemeentelijke gedragscodes door het Ministerie van Economische Zaken (EZ).

terug