Ecologisch werkplan 

Heeft u in uw werk te maken met beschermde planten en dieren? En kunt u gebruik maken van een gedragscode? Cobra ecoadviseurs helpt u bij het praktisch toepassen van deze gedragscode door middel van een ecologisch werkplan. Ook de voorwaarden uit verleende ontheffingen moeten goed uitgewerkt worden in een ecologisch werkplan. Hierin stellen wij praktische maatregelen voor hoe tijdens het werk om te gaan met aanwezige beschermde planten en dieren. Gelijktijdig kan Cobra ecoadviseurs voor u toezicht en directievoering verzorgen, waarbij we het werk ecologisch begeleiden.

terug