Risico's 

Bij sommige ruimtelijke ontwikkelingen of bepaalde maatregelen loopt u het risico op het overtreden van natuurwetgeving. Uw maatregelen kunnen negatieve effecten hebben op beschermde flora en fauna of op beschermde natuurgebieden. Het is daarom belangrijk dat u weet wat de risico’s zijn en welke beschermde planten en dieren zich ophouden in uw werkgebied. Wij brengen voor u deze risico’s in beeld! En geven concreet aan welke vervolgstappen genomen moeten worden. U krijgt inzicht in (potentiële) natuurwaarden en de effecten van de maatregel op beschermde soorten of gebieden. Daarnaast adviseren wij hoe u handig gebruik kunt maken van goedgekeurde gedragscodes en ecologische werkplannen om het risico op overtreding te voorkomen.                            

Onze diensten:

terug