Tijdelijke natuur 

Hebt u een braakliggend terrein dat wacht op definitieve inrichting? Benut deze kans en maak het tijdelijk geschikt voor (beschermde) planten en dieren! Het Ministerie van Economische Zaken stimuleert zulke initiatieven en heeft daarvoor beleid vastgelegd dat uitstekend past binnen het thema ‘bijdragen aan biodiversiteit’: de Beleidslijn Tijdelijke Natuur.

 

Ontheffing vooraf

Voordat u het terrein inricht voor tijdelijke natuur, krijgt u al een ontheffing voor het verwijderen van tijdelijk gevestigde, beschermde soorten. De ontheffing gaat in op het moment dat de werkzaamheden voor de definitieve inrichting beginnen. Doordat u vooraf een ontheffing krijgt, voorkomt u onnodige procedures en onderzoeken.

 

Voorwaarden

De natuur moet zich gedurende de wachttijd vrij kunnen ontwikkelen op de locatie. Ook als u een ontheffing tijdelijke natuur hebt, moet u zich aan de zorgplicht houden.

 

Hoe?

Eerst brengen wij de huidige natuurwaarden in kaart met onze Quickscan Natuur. Vervolgens bepalen wij welke natuurwaarden verwacht kunnen worden als u het terrein geschikt maakt voor tijdelijke natuur. Wat kunt u doen met uw budget? En welke soorten hebben de grootste kansen? Ons uitgangspunt is een zo groot mogelijk rendement bij een minimale investering. Wij kunnen u helpen met het inrichtingsvoorstel, inclusief beheerplan. Het inrichtingsvoorstel kunnen wij voor u detailleren en uitwerken, zodat u het kunt gebruiken bij de ontheffingsaanvraag. Ook de aanvraag zelf kunnen wij u uit handen nemen.

terug