Ecologisch beheer 

In ecologische groenbeheer staan planten en dieren centraal. Op basis van aanwezige of gewenste soorten worden keuzes gemaakt die af kunnen wijken van traditioneel beheer. Bijvoorbeeld door natuurlijke processen meer en meer een kans te geven en het beheer hier op aan te passen.

 

Altijd winstgevend

Ecologisch groenbeheer is niet altijd goedkoper. Maar het is altijd winstgevend waar het gaat om het vergroten van de biodiversiteit. Ecologisch beheer brengt de natuur dichter bij de woonomgeving. Ook is de belevingswaarde van ecologische beheerd groen vele malen groter dan traditioneel beheerd groen. Wij informeren u graag over de kansen voor uw specifieke situatie.

terug