Quickscan Natuur 

Met onze quickscan Natuur brengen wij vroegtijdig knelpunten in het kader van natuurwetgeving in beeld. Onze Quickscan Natuur is meer dan een flora en fauna quickscan of een quickscan Wet natuurbescherming. Niet alleen brengen wij de aanwezigheid van beschermde soorten in beeld, ook beoordelen wij de invloed van uw plan of ingreep op beschermde gebieden als Natura 2000 of Natuurnetwerk Nederland. Onze meerwaarde is dat wij door beoordelen of met de ingrepen sprake is van een conflict of een overtreding van verbodsbepalingen. Indien mogelijk adviseren wij direct over maatregelen om overtreding te voorkomen.

 

Hoe?

  • Een bureaustudie leert ons welke soorten in uw situatie verwacht kunnen worden.
  • Een veldbezoek leert ons welke soorten ook daadwerkelijk aanwezig zijn of verwacht kunnen worden in uw projectgebied.
  • Wij beoordelen welk effect uw voorgenomen activiteit heeft op beschermde soorten of gebieden en of er sprake is van een overtreding van natuurwetgeving.
  • Wij adviseren hoe u zorgvuldig kunt handelen en of er vervolgonderzoek nodig is.
  • Wij bepalen of het werk ontheffings- of vergunningsplichtig is.
  • Alle informatie verwerken wij in een kort en bondig rapport.

 

Rapportage is nuttig

Ons rapport is niet alleen nuttig als er knelpunten met de wetgeving blijken. Ook als dat niet het geval is, kan onze goed onderbouwde rapportage u helpen bij het beantwoorden van vragen vanuit omwonenden of andere belanghebbenden! Onnodige projectvertraging kan hiermee worden voorkomen. Wilt u dat wij een Quickscan Natuur voor u uitvoeren? Dan kunt u het volgende formulier invullen. Wij kunnen u snel van dienst zijn: zes dagen na opdrachtverstrekking ontvangt u ons rapport.

 

terug