BREEAM-keurmerk 

Wij kunnen u helpen met ecologisch advies bij uw BREEAM-NL keurmerk. Dit keurmerk wordt afgegeven voor vier groepen:

  • nieuwbouw
  • bestaande gebouwen
  • infrastructuur
  • sloop

 

Duurzaamheid

BREEAM is het meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk in Nederland. Het keurmerk wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestatie van een activiteit te bepalen. Er wordt gebruikgemaakt van een aantal beoordelingscategorieën waaronder landgebruik en ecologie. Wij stellen voor u de benodigde natuurrapportage op. Hiervoor voeren wij voor u de benodigde natuurtoets uit:

  • Tijdens een kort veldbezoek brengen wij de aanwezige en potentiële natuurwaarden in beeld.
  • Wij beschrijven eventuele negatieve effecten van de activiteit op aanwezige natuurwaarden.
  • Wij geven een advies hoe om te gaan met beschermde planten en dieren.

terug