Natuurwaardenonderzoek 

In een natuurwaardenonderzoek bekijken wij welke waarde uw plangebied voor beschermde soorten heeft. Als het gaat om gebiedsbescherming beoordelen wij de ligging van uw plangebied in of ten opzichte van Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Wij stellen vast of het beleid, het plan of de ingreep uitvoerbaar is met het oog op aanwezige soorten.

 

Weloverwogen keuzes

Wij onderzoeken welke soorten in uw plangebied voorkomen. Eerst raadplegen wij soortenatlassen en databases zoals het Natuurloket. De volgende stap is een veldbezoek door onze deskundige ecoloog. Na het veldbezoek stelt hij vast of aanvullend onderzoek nodig is. Ook brengen wij de invloed van uw beleid, plan of ingreep in kaart en beoordelen het effect daarvan op de functionaliteit van het gebied. Op die manier weet u wat voor gevolgen uw plannen hebben en kunt u weloverwogen keuzes maken.

 

 

 

terug