Inrichting en beheer 

Bij de aanleg van nieuwe woonwijken, infrastructuur, parken of natuurgebieden adviseren wij u over de groene inrichting daarvan. Onze landschapsarchitect, ecoloog en beheerspecialist vormen hierin een hecht team. Zij kijken niet alleen naar gebruik en beheer, maar ook naar het zo veel mogelijk benutten van de ecologische potenties van het gebied. De nadruk ligt daarbij op historische natuurwaarden, aanwezige en potentiële natuurwaarden en eventueel gewenste natuurdoelen.

 

Kansen benutten

Wij adviseren u over het beheer en onderhoud van de groene elementen en stellen duurzame, ecologisch verantwoorde maatregelen aan. Wij benutten de kansen die een nieuw project kan bieden!

terug