Bijdragen aan biodiversiteit 

Biodiversiteit in een graadmeter voor de kwaliteit van de natuur, ook in de directe leefomgeving. Om biodiversiteit te bevorderen, kent Nederland ondermeer de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones daartussen. Europese wetgeving verplicht ook Nederland om biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te vergroten. Is dat een vervelende verplichting?

 

Kansen

Nee, het biedt kansen en bovenal meer spanning en natuur in de directe leefomgeving! Wij helpen u invulling te geven aan deze doelstelling, bijvoorbeeld door natuurvriendelijk beheer, de implementatie van de Flora- en faunawet of het in beeld brengen van de natuurwaarden in uw gemeente. Ook uw burgers kunt u hierbij betrekken. Nieuwsgierig hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op met Dennis Slotboom.

 

terug