Beleid 

Europese wetgeving verplicht onze overheid de Nederlandse biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te vergroten. Wij helpen u niet alleen invulling te geven aan deze doelstelling, bijvoorbeeld door natuurvriendelijk beheer of implementatie van de Wet natuurbescherming. Wij brengen in een vroeg stadium risico′s, maar ook kansen in beeld! Meer weten over biodiversiteit? Kijk op www.biodiversiteit.nl.

 

Onze diensten:

terug