Vleermuizen 

Vleermuizen zijn nacht-actieve zoogdieren. In Nederland zijn twintig soorten vleermuizen. Ze eten voornamelijk insecten zoals vliegen, kevers, motten en muggen. Overdag slapen ze in hun verblijfplaatsen. Dit kunnen spouwmuren, kieren of spleten in gebouwen zijn, achter betimmeringen of in sommige gevallen op zolders, hangend aan balken. Ook verblijven sommige soorten in holten in bomen en grotten. Rond de schemering vliegen ze uit om te foerageren, vooral op plaatsen waar veel insecten zijn zoals in parken, tuinen, rond bomen en bij water.

Tijdens het vliegen stoten vleermuizen hele hoge geluiden uit, zo hoog dat de mens ze niet kan horen (15.000 tot 120.000 Hz). Dit wordt ultrasoon geluid genoemd. Vleermuizen vormen zich een beeld van de omgeving met behulp van terugkaatsende geluidsgolven, het zogenaamd echolocatiesysteem of sonar. Dit geluid kan opgevangen worden met een batdetector.  

De vrouwtjes vormen in het voorjaar kolonies (kraamkolonies) van tientallen soms honderden dieren. De mannetjes leven solitair of in kleine groepjes. Vleermuizen krijgen maar één jong per jaar. In het najaar gaan de vleermuizen in winterslaap in hun winterverblijfplaatsen zoals kelders.

Vleermuizen en overlast

Vleermuizen kunnen voor overlast zorgen, vooral als ze in woningen verblijven. Denk aan uitwerpselen en urinesporen op muren of ramen, stankoverlast, een vleermuizenkolonie op zolder of dieren die per ongeluk in huis rondvliegen. Vleermuizen zijn niet eng en gevaarlijk zoals sommigen denken, maar juist heel nuttig en interessant!

Oplossingen

Alle vleermuizen en ook hun (tijdelijke) verblijfplaatsen zijn binnen de Wet natuurbescherming streng beschermd. Vleermuizen mogen niet verstoord, gedood of gevangen worden. Verblijfplaatsen mogen ook niet verstoord of verwijderd worden. Heeft u overlast van vleermuizen? Dan kunnen wij u helpen met een oplossing.    

terug