Steenmarters 

De steenmarter is een klein, slank roofdier ongeveer zo groot als een kat dat veel lijkt op de boommarter. De borstvlek van de steenmarter is helder wit. Steenmarters hebben een grote menukaart; kleine zoogdieren, vogels, reptielen maar ook vruchten. De steenmarter is een dier dat de nabijheid van mensen opzoekt en vaak op zolders van huizen of in de motorruimte van auto’s kruipt.

Steenmarters en overlast

In woningen bestaat de overlast uit geluid en/of geur. Steenmarters kunnen stommelende geluiden op zolder maken, alsof er een inbreker in huis is. In de zoogtijd kan men soms de jongen horen piepen. Steenmarters maken gebruik van verschillende dagrustplaatsen. De geluidsoverlast is dus niet permanent. Steenmarters zijn, net als katten, zindelijke dieren. Ze hebben een vaste plek waar ze hun uitwerpselen deponeren. Zo'n plek kan voor stankoverlast zorgen. Soms beschadigen steenmarters leidingen en kabels in auto's. Met hun scherpe tanden knagen ze zelfs kabels van hard plastic kapot.

Oplossingen

Steenmarters zijn beschermde dieren die niet gedood, gevangen of zelfs verontrust mogen worden. Er mogen wel maatregelen genomen worden zodat de steenmarters niet meer in huis kunnen komen (en met ontheffing mogen ze in sommige gevallen ook worden verplaatst).

terug