Ratten 

De meest voorkomende rat in Nederland is de bruine rat. Het zijn zogenaamde cultuurvolgers, wat wil zeggen dat ze zich uitstekend kunnen aanpassen aan de mens. Het zijn goede zwemmers en gravers en voelen zich thuis in riolen, op stortplaatsen, in/om maïsvelden, enz. Ze voeden zich met velerlei producten (granen, groenten, fruit, vis, enz.) en zijn derhalve overal te vinden op plaatsen met een groot (en slordig) voedselaanbod, bij voorkeur in de omgeving van water. De ontwikkeling van de bruine rat is snel; de vrouwtjes zijn na ca. 3 maanden geslachtsrijp en kunnen tot wel 15 worpen van 5 - 10 jongen ter wereld brengen. De gemiddelde levensduur in het veld is ongeveer 1 jaar.

Ratten en overlast

De bruine rat geeft er de voorkeur aan om zich in de directe nabijheid van de mens en zijn gebouwen, voorraden en afval op te houden. In waterrijke gebieden kunnen ze overbrenger zijn van de ziekte van Weil; ook in de intensieve veehouderij kunnen ze diverse ziekten overbrengen. Ze vervuilen en beschadigen voorraden en kunnen door hun knaagdrift (o.m. aan kabels) kortsluiting, lekkages en machinestoringen veroorzaken. Bruine ratten in de directe omgeving van de mens zijn dan ook ongewenst.

Oplossingen

Door preventieve maatregelen te koppelen aan snelle en effectieve bestrijdingsmethodes kunnen problemen met bruine ratten voorkomen worden. 

terug