Bevers 

De bever is een groot knaagdier (kop-romplengte van 75 tot 90 cm) wat in grote delen van Europa en Rusland voorkomt. De bever is een dagdier, maar in gebieden waarin hij regelmatig verstoord wordt is hij hoofdzakelijk 's nachts actief. Bevers zijn goede zwemmers, ze kunnen tot vijftien minuten onder water blijven. De bever heeft een zeer uitgebreid menu. 's Zomers eet hij kruiden, bloemen, jonge scheuten van waterplanten, grassen en wortels. Daarnaast eet hij (vooral in de winter) ook alle delen van bomen en struiken (stam, takken, bladeren en wortels). Hij heeft een voorkeur voor de zachtere houtsoorten (wilg en populier). De bever staat in 2012 (nog) op de rode lijst met de status gevoelig.

Verspreiding

In Nederland was de bever sinds 1826 uitgestorven maar door herintroducties in 1988 is de beverpopulatie inmiddels flink gegroeid. De bever komt in Nederland  Op steeds meer plaatsen komt de bever voor en trekt hij zelfs de bebouwde kom binnen. De afgelopen vijf jaar groeide de beverpopulatie met circa 12 % per jaar. De actuele beverpopulatie in Nederland wordt op circa 600 stuks geschat. Verwacht wordt dat, bij ongewijzigd beleid, in 2035 de populatie is toegenomen tot 7.000 exemplaren in Nederland.

Bevers en schade   

De bever gebruikt het water om zich te  verplaatsen van de burcht naar het voedsel. Wanneer het water ergens te laag staat bouwt de bever een dam waardoor het waterpeil gereguleerd kan worden en de bever zijn leefgebied vergroot. Bomen langs het water zijn een voedselbron voor de bever, hij knaagt deze om en eet vervolgens de twijgen en bast van de boom op. Op sommige plaatsen komen de bevers steeds dichter bij de bebouwde kom en worden bomen langs fiets- en wandelpaden aangevreten. Waardoor er een verhoogde kans op bezwijken ontstaat en daarmee ook het risico voor de omgeving toeneemt. Op lange termijn wordt ook schade aan dijken, watergangen, landbouwgewassen en boomteelt verwacht wat veel grotere gevolgen met zich meebrengt.

Oplossingen

Beheer en regulatie van de beverpopulatie is moeilijk en omdat de bever op de rode lijst staat zijn de maatregelen beperkt. Preventieve maatregelen om eventuele schade te voorkomen is wel mogelijk, denk hierbij aan het omrasteren van bomen en andere gewassen.

terug