Schade en overlast 

Beschermde diersoorten die voor overlast kunnen zorgen, zijn:

    Onze manier van werken

    Wij inventariseren de feiten en stellen het probleem vast door onderzoek naar de locatie en de omvang van de overlast. Vervolgens maken wij samen met u een plan van aanpak. Dit kunnen preventieve maatregelen of specifieke maatregelen zijn, afhankelijk van aard van de schade en de diersoort. Wij adviseren u bij de aanvraag van een vergunning of ontheffing van de Wet natuurbescherming of vragen deze voor u aan. Daarna kunnen we kijken of de genomen maatregelen daadwerkelijk effectief zijn, hetgeen vaak een voorwaarde is na het verlenen van een vergunning of ontheffing.

    Jacht

    De wilde eend, haas, konijn, fazant en houtduif zijn aangewezen als bejaagbaar wild. De jacht op de patrijs is gesloten. Op deze dieren mag gejaagd worden in een vastgestelde periode. Jagen buiten deze periode of jagen op andere soorten, zoals edelherten, reeën en wilde zwijnen is verboden. Dit mag alleen als hiervoor een ontheffing is afgegeven voor beheer en schadebestrijding.

    terug