Faunabeheer 

Beschermde dieren mogen niet verjaagd, gevangen of gedood worden. De verblijfplaatsen van deze dieren mogen niet verstoord of beschadigd worden. Dat regelt de Wet natuurbescherming.

 

Overlast

Maar soms kunnen beschermde dieren ook schade of overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld als ze in grote aantallen binnen de bebouwde kom verblijven. Wat wel en niet toegestaan is bij de bestrijding van schade of overlast, is bepaald door het Ministerie van Economische Zaken.

 

Vrijstelling

Meestal zijn preventieve maatregelen voldoende, maar als deze niet helpen, hebt u recht op een vrijstelling voor bepaalde verbodsbepalingen. In sommige gevallen is een vergunning of ontheffing nodig. Onze faunaspecialisten adviseren hoe u schade en overlast kunt voorkomen of beperken. 

 

Onze diensten

terug