Remote sensing 

Remote sensing is het verzamelen van informatie over ons aardoppervlak met behulp van apparaten die zelf niet op aarde staan. Camera's in vliegtuigen of drones, maar ook sensoren in satellieten zijn hier voorbeelden van. Met remote sensing voorzien wij de gebruiker, van boombeheerder tot beleidsmaker en van akkerbouwer tot greenkeeper, actief van informatie uit de omgeving. Met remote sensing zorgen wij voor een continue aanvoer van data zodat we trends eerder herkennen én hier sneller op kunnen reageren. Dataverzameling wordt dus grootschaliger, efficienter en betrouwbaarder.

Met remote sensing vanuit de ruimte, met vliegtuigen of drones signaleren wij:

  • Hittestress
  • Vochtstress
  • Mutaties in bomenbestand

terug