Cameravallen 

Bij de aanleg of sloop van een gebouw, weg of brug ben je wettelijk verplicht te laten onderzoeken of er beschermde diersoorten in de buurt leven. Met onze cameravallen filmen en fotograferen wij dieren die zich in het daglicht niet laten zien of snel verstoort raken, zoals vleermuizen en broedende vogels. Maar ook bij natuurontwikkelingsprojecten komt deze apparatuur handig van pas. Bijzondere diersoorten laten zich zonder argwaan vastleggen, terwijl jij direct een melding krijgt op je mobiel. 

Wij registreren:

  • Vleermuizen
  • Steenmarters
  • Gierzwaluwen
  • Huismussen
  • Dassen
  • ...

terug