Broeikaseffect 

Vooral in de drukke binnenstad is het belangrijk te weten waar en wanneer zich schadelijke gassen ophopen. In combinatie met weersomstandigheden brengen wij de hoeveelheid koolstofdioxide, ozon, methaan, fijnstof in beeld. Door deze informatie over een langere periode te registeren zijn trends te herkennen. Maatregelen kunnen hier vervolgens nauwkeurig op worden afgestemd. Denk bijvoorbeeld aan het strategisch plaatsen van bomen of het herinrichten van verkeersstromen om de lokale gevolgen van fijnstof in de lucht te verminderen.

Wij registreren:

  • Koolstofdioxide
  • Ozon
  • Methaan
  • Fijnstof
  • Temperatuur en luchtvochtigheid
  • Wind
  • Zonnestraling

terug