Bomen en bodem 

Een onmisbaar deel van een boom zit onder de grond: het wortelgestel. Kleine verandering in de bodemgesteldheid kunnen grote gevolgen hebben. Denk aan stagnerende groei, afsterven van takken, maar ook aan serieuzere problemen zoals instabiliteit. Wij registreren de hoeveelheid bodemvocht, grondwaterstand en bodemtemperatuur op verschillende dieptes. Verandering van het bodemklimaat als gevolg van werkzaamheden rondom de boom worden zo gedetecteerd voordat het de boom schaadt.

Wij registreren:

  • Bodemvocht
  • Grondwaterstand
  • Bodemtemperatuur
  • Buitentemperatuur
  • Neerslag
  • Wind

terug