Vonk & Vlam terrein 's-Hertogenbosch 

Heijmans Integrale Projecten bv bouwt voor gemeente 's-Hertogenbosch een ondergrondse parkeergarage aan de rand van het historische stadshart. In het projectgebied staan vele monumentale en waardevolle bomen, die de gemeente wil beschermen. Daarom heeft Cobra boomadviseurs in 2011 een BEA opgesteld. Op basis hiervan zijn boomtechnische randvoorwaarden opgesteld. Nu de bouw van start gaat, zal Cobra als boomtechnisch toezichthouder optreden. Een belangrijk hulpmiddel bij toezicht houden is het vastleggen van de uitgangssituatie; een nulmeting. Hiervoor heeft Cobra geoadviseurs het project ingescand met de 3D-omgevingsscanner. De puntenwolk en de panoramafoto's vormen de basis voor de nulmeting. Cobra, maar ook Heijmans en de gemeente, kunnen ten alle tijde de uitgangssituatie terughalen en hier in meten.

 

YouTube

Op onderstaand filmpje ziet u een uitwerking van Cobra 360+ van het Vonk en Vlamterrein (0-meting).

 

terug