Provincie Noord-Brabant N264 

De provincie Noord-Brabant hecht veel waarde aan een nauwkeurige inmeting van de objecten die zij beheren. Cobra geoadviseurs is daarom gevraagd de N264 te scannen en karteren. Dit resulteert in een virtuele omgeving met panoramafoto's waarbij de bomen exact in kaart zijn gebracht.

 

Cobra 360+

 

terug