Den Haag Park Oosterbeek 

In Den Haag ligt bij Wassenaar het landschappelijke Park Oosterbeek. Dit park wordt gerenoveerd. Hierbij wil de ontwerper de oude boomstructuren in het park in ere herstellen. Hiervoor heeft Cobra adviseurs met de  3D-omgevingsscanner het park in beeld en kaart gebracht. Hierbij zijn alle aanwezige bomen in het park gekarteerd aan de hand van panoramafoto's en puntenwolk. Door deze scan is het nu mogelijk om virtueel door het park te wandelen. Daarnaast is de gekarteerde data beschikbaar gemaakt in de kaartviewer.  

 

Kaartviewer

Onderstaand venster toont Park Oosterbeek in de Cobra 360+ Kaartviewer. Hierbij is het onder andere mogelijk om lagen te selecteren en informatie van bomen op te vragen. Maar ook de mogelijkheden van de Publisher zijn hierin gecombineerd. Wilt u de fullscreen versie bekijken? Klikt u dan op deze link.

 

 

terug