Leidschendam Raadhuisplein 

Het Raadhuisplein in Leidschendam is door Cobra geoadviseurs in kaart gebracht voor het uitvoeren van een boomeffectanalyse. Alvorens de werkzaamheden door de boomadviseurs in het veld zijn uitgevoerd is er eerst een scan gemaakt om de bomen te karteren.

 

Cobra 360+

 

terug