Landgoed Baest 

Landgoed Baest heeft ons gevraagd om het landgoed en de toekomstige natuurbegraafplaats te karteren. Zo zijn punten, lijnen en vlakken binnen het landgoed gekarteerd aan de hand van de 3D-omgevingsscan. De gegevens vormen de basis voor de online beheeromgeving van het landgoed en de natuurbegraafplaats.

Cobra 360+

 

terug