Oirschot 

Gemeente Oirschot wil weten welke bomen onder het zogenoemde voorpootrecht vallen. Daarom heeft Cobra geoadviseurs een groot deel van het buitengebied van gemeente Oirschot insgescand met de 3D-omgevingsscanner. Dit vormt de basis voor de inventarisatie van bomen die onder voorpootrecht vallen. Door de gebieden waar voorpootrecht van toepassing is in de foto's te laden, kunnen wij precies bepalen welke bomen wel en welke bomen niet onder dit recht vallen. Het resultaat: alle bomen die onder voorpootrecht vallen gekarteerd met een afwijking van minder dan 10 cm. Kijkt u zelf eens!

 

terug