Grave 

Cobra geoadviseurs heeft de gehele gemeente grave insgescand met de 3D-omgevingsscanner, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Hierna hebben wij alle laanbomen gekarteerd. Het resultaat: panoramafoto's en scandata van de gehele gemeente plus alle bomen gekarteerd met een afwijking van minder dan 10 cm. Kijkt u zelf eens!

 

terug