Bouwfonds Wagnerplein Tilburg 

Het Wagnerplein in Tilburg wordt opnieuw ingericht. Hiervoor zijn de bomen gekarteerd, gecontroleerd en is een inpasbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De informatie is vervolgens ontsloten via de KaartViewer. Hierbij zijn de panoramafoto's van de Cobra360+ omgevingscanner direct te raadplegen.

 

 

Cobra 360+

 

terug