Cobra 360+ bodemvochtmonitoring 

Een grote bedreiging voor bomen is het onttrekken van grondwater. Soms zijn de gevolgen direct zichtbaar in de vorm van bladverlies. Vaker worden de gevolgen pas na enkele jaren zichtbaar en zijn deze onomkeerbaar. De conditie van de bomen neemt sterk af en uiteindelijk moeten ze gekapt worden.

Door het voor de bomen beschikbare bodemvocht te monitoren en op basis van de meetwaarden tijdig water te geven, ondervinden bomen geen noemenswaardige hinder van grondwateronttrekking. Cobra heeft een uniek concept uitgewerkt om bomen op bouwlocaties te beschermen. Wij meten continu het voor de bomen beschikbare bodemvocht, de bodemtemperatuur en de elektrische geleidbaarheid. De gegevens worden elektronisch naar Cobra verzonden, waarna ze worden geanalyseerd.

Klik hier voor een overzicht van onze projecten.

Vochtkarakteristiek van de grond

De vochtkarakteristiek van de grond wordt bepaald en hiermee de boven- en ondergrens voor wat betreft de vochtbalans. Als uit de metingen blijkt dat er een vochttekort dreigt, wordt een alarmering uitgestuurd.

 

Sensorlocaties

Door het verloop van het bodemvocht op verschillende meetdiepten te meten, wordt een goed beeld verkregen van het verloop van de beschikbaarheid aan bodemvocht.

 

Grondwaterverloop

Met een zogenoemde diver brengen wij het feitelijke verloop van het grondwater in kaart. Zo kunnen wij een goede voorspelling doen van de mogelijke risico’s door vochtgebrek.

 

Regenmeters

Door regenmeters in het netwerk op te nemen, meten wij de lokale neerslag. De gegevens worden verwerkt in de analyse.

 

Wat als er een vochttekort dreigt te ontstaan?

Wij leggen een relatie tussen het verloop van het beschikbare bodemvocht, eventueel de lokale neerslag en de weersvoorspellingen. Wanneer grenswaarden overschreden dreigen te worden, worden betrokkenen gealarmeerd.

 

Hyperspectraal luchtfoto's

Wanneer grote en/of langdurige bronneringswerken plaatsvinden, maken wij zogenoemde hyperspectraal luchtfoto's van het project en een ruim gebied hieromheen. Met deze foto's brengen wij in beeld wat de vochttoestand is van de beplanting. Ook leggen wij de conditie van de beplanting vast. Door periodiek deze foto's te maken, ontstaat er een logboek waarmee aangetoond kan worden dat bomen al dan niet zijn beïnvloed door de bronneringswerkzaamheden. Voor meer informatie over onze luchtfoto's klik dan hier.

terug