Werken rondom bomen 

Schade aan bomen is lang niet altijd zichtbaar. Maar schade aan wortels, stam en kruin, kunnen op termijn veel beheerkosten vergen. Breng effecten van (bouw)activiteiten in kaart, voorkom schade en stel daarvoor een bomeneffectanalyse op.Kijk ook eens bij onze downloads naar de posters boombescherming.

Onze diensten:

terug