Bodemvochtmonitoring 

Gaat u bouwen en is bronbemaling nodig? Dan betekent dat al snel dat bomen in de buurt last krijgen van wateronttrekking. Gebeurt dat in het groeiseizoen, dan bestaat – afhankelijk van de boomsoort - de kans op onherstelbare schade, die uiteindelijk kan leiden tot het afsterven van bomen.

 

Actuele gegevens

Door de grondwaterstand en het beschikbare bodemvocht te meten, beschikt u over gegevens die het mogelijk maken bij te sturen. Via onze website zorgen we ervoor dat u doorlopend op de hoogte bent van de meetgegevens.

 

Onze diensten

*grondwaterniveaumetingen
*bodemvochtmetingen

terug