Uitvoering 

Gaat u aan de slag met de uitvoering van projecten in de openbare ruimte, dan helpen we de bomen door een kwetsbare periode heen. Dat doen wij door toezicht op werkzaamheden te organiseren en de situatie onder en boven de grond te monitoren. Maar we kunnen ook de aanvraag van ontheffingen en kapvergunningen op ons nemen. Als betrokken partij informeren we via geëigende middelen graag alle stakeholders over projectvoorbereiding en voortgang. Klik door op enkele van onze diensten.

Bodemvochtmonitoring

terug