Kennisbundel 

Met Cobra's kennisbundel hebt u de kennis van onze veelzijdig specialisten direct binnen handbereik. Of er nu kennis nodig is over een bepaald onderwerp, behoefte is aan een klankbord of wanneer u extra capaciteit nodig hebt.

Boomspecialisten

Onze boomtechnisch adviseurs zijn vakspecialisten die boomtechnisch toezicht kunnen houden, maar ook inventarisaties, bomeneffectanalyses, boomcontroles,  inspecties of nadere onderzoeken uitvoeren. En wilt u deskundig advies over de groene  invulling van het grijze ontwerp of wilt u ‘sparren’ over het sortiment in uw gebied? Onze dendroloog helpt u aan een duurzamer, gevarieerder, gezonder en klimaatbestendig bomenbestand tegen lagere kosten.

Specialist beleid, beheer en bestekken

Ontwikkelen en implementeren van groengerelateerd beleid? Onze planadviseurs helpen bij beheer van vraagstukken en bestekken, zoals de omschakeling van een frequentiebestek naar beeldbestek. Of u laat een beheertoets uitvoeren op een inrichtingsplan. Wij leggen de brug tussen technische kennis en werkbare documenten en processen en ondersteunen u bij de communicatie binnen of buiten uw organisatie.

Flora- en faunaspecialist

Onze flora- en faunaspecialisten bieden praktische hulp door quickscans of vleermuisonderzoek. Maar zij kennen ook de ins en outs van de Flora- en faunawet. Ontheffingsaanvraag nodig? Ook die verzorgen zij. Is er sprake van overlast door ‘beschermde’ dieren? Dan maken deze specialisten een plan op maat.

GIS-specialist

Onze GIS-specialisten ondersteunen u bij uw dataverwerking en beheer, bij het converteren van kaartmateriaal, het maken van kaarten, bestektekeningen en datasets. Wij maken ook analyses van uw database en presenteren deze bijvoorbeeld in thematische kaarten.

Jurist boom, groen, natuur en landschap

Onze boomjurist ondersteunt u bij al uw vragen over groene wet- en regelgeving en de daarbij behorende rechtspraak. Zij kan adviseren op het gebied van de Boswet, burenrecht, bestuursrecht, Wabo, deregulering en verordeningen, aansprakelijkheidsrecht versus zorgplicht en vele andere juridische zaken die te maken hebben met bomen en/of groen.

Wij werken intensief samen met Holla advocaten en Deterink advocaten. Via onze jurist kan gespecialiseerde kennis op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, contractvorming en aanbesteding binnen de kennisbundel worden ingekocht.

Administratieve eenvoud

De  kracht van de kennisbundel is de administratieve eenvoud. Er is met de kennisbundel niet meer voor elke vraag een offertetraject nodig. De opdrachtverstrekking  is heel eenvoudig: u stuurt ons een opdrachtbrief waarin u aangeeft hoeveel uren u in de bundel wenst.

Onze kennisbundels en tarieven

Een kennisbundel heeft een looptijd van maximaal een jaar, afhankelijk van de snelheid waarmee de uren opgebruikt worden. U kunt op elk gewenst moment in het jaar een kennisbundel afsluiten.Wij geven per kennisbundel een oplopende korting. Hoe meer uren er worden afgenomen, hoe lager het uurtarief. Neemt uw organisatie meerdere kennisbundels af? Dan tellen wij al deze bundels bij elkaar op en geldt voor elke kennisbundel de korting van het totaal.

Interesse of vragen?

Hebt u interesse of vragen? Neem dan contact op met onze consulent Cor 't Lam.

terug